✫فرشته زمیني ما ✫(دانلودهای رایگان)✫

هرروز با مطالبي تازه و دانلودهاي رايگان تولد كودكانتان با ما باشيد ..*

درست كردن قلك با بطری های بلا استفاده

  How We Did It Clean an empty food container and remove the labels. You will also need 4 bottle caps (from water bottles). Paint the container and bottle caps. After they're dry, an adult should cut a slit in the container's top, where the coins will drop in. Make the lid of the container the pig's nose by adding two black circles with a permanent marker. Use the glue gun and glue on the googly eyes. We glued ours onto the edge of the lid. If you don't have googly eyes, you can use a permanent marker to draw them on. Cut triangles or half circles out...
24 خرداد 1393

ایده ای جالب برای پیک نیک

  یه ایده جالب برای پیک نیک جیب شلوار لی های کهنه رو بدوزید به کناره های رومیزی و قاشق چنگال یا دستمال سفره و ... داخلش بگذارید ؛ اینجوری باد هم که بیاد چیزی تکون نمیخوره هم همه چیز مرتب و منظمه ...
15 خرداد 1393