✫فرشته زمیني ما ✫(دانلودهای رایگان)✫

هرروز با مطالبي تازه و دانلودهاي رايگان تولد كودكانتان با ما باشيد ..*

نوشیدنی خنک برای فصل تابستان

مواد لازم برای تهیه این نوشیدنی :   Wash and slice the lemon and cucumber and rinse the mint leaves Add sliced lemons & cucumbers and mint leaves to a jug Mix the all ingredients and fill the jug with water and leave it to steep overnight in the fridge (or for least 4 hours) شیشه را از آب پر کنید و لیمو و خیار و نعنا را مانند شکل بریزید و 4 ساعت بماند.یا این نوشیدنی را در یخچال بگذارید و یکروز بعد میل کنید  ...
31 ارديبهشت 1393

تزیین دستمال سفره به شکل رز نمونه 7

1. Lay the napkin face-down in front of you. 2. Fold the two right corners of the napkin in so the tips rest at the center. 3. Fold the remaining two corners of the napkin in so the tips meet with the last two in the center. 4. Once again, begin folding the outer corners in so they meet at the center. 5. Once all of the tips are folded you are left with a square about 1/4 the size of the unfolded napkin. 6. Flip it over. ...
31 ارديبهشت 1393

نحوه تزیین دستمال سفره نمونه 6

1. Lay the napkin face-down in front of you. 2. Fold the napkin in half diagonally. 3. Orient the napkin so the open end points away from you. 4. Fold the far-right corner up diagonally so that the point rests on top of the far corner. The edge of this new flap should lay right on the center line. 5. Repeat step four on the other side, bringing the left-most corner up to meet the far corner, creating a diamond shape. 6. Flip the napkin over wh...
31 ارديبهشت 1393