✫فرشته زمیني ما ✫(دانلودهای رایگان)✫

هرروز با مطالبي تازه و دانلودهاي رايگان تولد كودكانتان با ما باشيد ..*

تر حلواي شيرازي

1392/8/23 13:43
نویسنده : ساناز
10,266 بازدید
اشتراک گذاری

ترحلوا

ﺗﺮﺣـــــﻠـﻮﺍ ﺷﯿــــﺮﺍﺯﯼ ﺳﻨﺘﯽ :

 ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ :

ﺁﺭﺩ ﺑﺮﻧﺞ : 1 ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

 ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ : 1 ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﭘﺮ

ﺷﯿﺮ : 5 ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

 ﺁﺏ : 4 ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

ﮔﻼﺏ : 1 ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

ﺷﮑﺮ : 2 ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

ﻫﻞ : 1 ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ

 ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺩﻡ ﮐﺸﯿﺪﻩ : ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺭﻧﮓ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ

 ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ :

 ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺩﺗﻮﻥ

 ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺵ ﻧﺪﯾﺪ ﮔﻼﺏ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺷﮑﺮ

ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻭ ﺁﺭﺩ ﺑﺮﻧﺞ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺷﯿﺮ ﺣﻞ

ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺻﺎﻓﯽ ﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺁﺏ ﺭﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ

 ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ

ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﺍﺻﻼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﮑﻨﯿﺪ

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻏﻠﯿﻆ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﺎﻣﯽ ﺁﺭﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ

ﻏﻠﯿﻆ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻫﻞ ﭘﻮﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮔﻼﺏ ﻭ ﺷﮑﺮ ﺭﻭ

ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻏﻠﯿﻆ ﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﺯﯾﺎﺩ

 ﺷﻞ ﻭ ﻧﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺳﻔﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺟﺎﯼ ﻗﺎﺷﻖ ﺷﻤﺎ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﻧﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﺿﺮﻩ ﺳﯿﻨﯽ ﯾﺎ

ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ

ﯾﺎ ﭼﺮﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﺎﯾﻪ ﺣﻠﻮﺍ ﺭﺍ ﺗﻮﯼ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ

 ﻟﺒﻪ ﺩﺍﺭ ﯾﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ ﻧﺼﻒ ﺩﯾﮕﻪ

ﺣﻠﻮﺍ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻏﻠﯿﻆ ) ﺁﺏ

ﺯﯾﺎﺩ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ

ﺣﻠﻮﺍ ( ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ ﺭﻭﯼ ﺣﻠﻮﺍ ﺳﻔﯿﺪ

 ﺗﻮﯼ ﺳﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ

ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ 5 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﯼ ﯾﺨﭽﺎﻝ

ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﺑﻌﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻟﻮﺯﯼ ﺑﺮﺵ

 ﻣﯿﺪﯾﻢ ﻭ ﯾﮏ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﺯﺭﺩ ﺗﻮﯼ ﻇﺮﻑ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ...

لينك هاي ديگر :

حلواي هويج

حلواي زعفراني

تارت حلوا يا حلواي كاسه اي

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (1) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف
راحله
25 آبان 92 9:12
سلام مامان ساناز سلام متین کوچولو صبح بخیر مشتاقه دیدار دستتون درد نکنه حلواتونو که دیدم واقعا" لذت بردم آخه درسته که من تهرانم ولی اصالتا" شیرازیم و عاشق غذاها و دسرای شیرازی تازه آش شیرازی و کلم پلوی شیرازی هم خیلی دوست دارم
1